Stowarzyszenie Eleuteria jest organizacją pozarządową non profit, posiada status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Eleuteria posiada status placówki stażowej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, wydany na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Stowarzyszenie Eleuteria jest organem założycielskim Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia (dawniej: NZOZ Ośrodka Leczenia Uzależnień).

NZOZ Centrum Zdrowia oferuje kompleksowe poradnictwo i leczenie w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Leczymy uzależnienia od narkotyków, leków, a także alkoholu, jeśli jego nadużywanie łączy się z używaniem narkotyków lub leków. Wspieramy rodziny i bliskich osób uzależnionych w ich własnej walce z nałogiem bez względu na to, czy sam uzależniony leczy się u nas.

Nasza wizja przyszłości

 • Dążenie do bycia najskuteczniejszą placówką ambulatoryjną w Polsce dedykowaną leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych;
 • Podnoszenie jakości życia, wnoszenie dodanej wartości w leczenie pacjentów;
 • Podnoszenie prestiżu placówki;

Nasze zobowiązania wobec społeczeństwa

Stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji własnych oraz przyjęcie wiodącej roli w szkoleniu terapeutów i lekarzy pracujących na rzecz osób uzależnionych.

Nasze wartości

 • Wysokie standardy leczenia
 • Zaufanie, dyskrecja
 • Empatia, zrozumienie, akceptacja
 • Lepsza jakość życia
 • Współpraca i współdziałanie
 • Skuteczność

Nasz zespół merytoryczny

 • Wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Lekarze psychiatrzy
 • Specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy
 • Pielęgniarki
 • Pracownik socjalny
 • Opiekun Klubu Pacjenta

Źródła finansowania

 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Sponsorzy;
 • 1 % podatku.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wysokie standardy leczenia osób uzależnionych
 • Starannie dobrany zespół doświadczonych, zaangażowanych i dedykowanych swojej misji pracowników
 • Wysokie standardy lokalowe, przyjazne pacjentom
 • Wprowadzenie z sukcesem i skuteczne rozwinięcie programu leczenia substytucyjnego uzależnienia opiatowego, pionierskie w sektorze niepublicznej opieki zdrowotnej
 • Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego oraz placówki stażowej
 • Sprawozdanie

  z roku 2021

 • Sprawozdanie

  z roku 2020

 • Sprawozdanie

  z roku 2019

 • Sprawozdanie

  z roku 2018

 • Sprawozdanie

  z roku 2017

 • Sprawozdanie

  z roku 2016

 • Sprawozdanie

  z roku 2015

 • Sprawozdanie

  z roku 2014

 • Sprawozdanie

  z roku 2013

 • Sprawozdanie

  z roku 2012