• NZOZ Centrum Zdrowia
  Poradnia Leczenia Substytucyjnego
  więcej
 • NZOZ Centrum Zdrowia
  Poradnia Uzależnień dla Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
  więcej
 • NZOZ Centrum Zdrowia
  Poradnia Promocji Zdrowia
  więcej
 • NZOZ Centrum Zdrowia
  Poradnia Zdrowia Psychicznego
  więcej
 • Działalność odpłatna pożytku publicznego