PROJEKT: „LECZENIE SUBSTYTUCYJNE”

Dążąc do bycia najskuteczniejszą placówką ambulatoryjną w Polsce, dedykowaną leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także w odpowiedzi na odczuwalny wysoki popyt na leczenie substytucyjne oferujemy Pacjentom odpłatną formę leczenia substytucyjnego.

W ramach tej formy leczenia Pacjenci korzystają ze wszystkich form pomocy oferowanych przez Poradnię Leczenia Substytucyjnego, w tym leczenia substytutem (Metadon, Suboxone), opieki lekarza psychiatry oraz terapii indywidualnej i grupowej. Mogą również korzystać z Klubu Pacjenta, w którym odbywają się zajęcia z zakresu: pomocy w poszukiwaniu pracy, inspirowania i rozwoju wrażliwości na sztukę, wzbudzania zainteresowań naukowo przyrodniczych, biblioterapii oraz spędzania wolnego czasu bez używek.

Projekt adresowany jest do osób dorosłych (od 18 r ż.) uzależnionych od opiatów, zakwalifikowanych przez specjalistę terapii uzależnień oraz lekarza psychiatrę – Kierownika Poradni Leczenia Substytucyjnego.

Oferowane rodzaje świadczeń

 • Porada diagnostyczna,
 • Porada kolejna lekarska,
 • Interwencja kryzysowa medyczna,
 • Porady pracownika socjalnego,
 • Terapia indywidualna,
 • Terapia grupowa – obejmuje następujące grupy:
 • – Grupa psychoedukacyjna poniedziałek godz. 12.00 – 14.00
 • – Warsztaty fotograficzne czwartek godz. 10.00 – 12.00

PROJEKT: „LECZENIE DRUG FREE”

W ramach odpłatnej działalności leczniczej Stowarzyszenie prowadzi różne formy pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających, uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin i bliskich.

Oferowane rodzaje świadczeń

 • Porada diagnostyczna dla osób uzależnionych,
 • Porada diagnostyczna dla osób współuzależnionych,
 • Badanie psychologiczne,
 • Terapia indywidualna,
 • Porada kolejna lekarska,
 • Interwencja kryzysowa medyczna,
 • Interwencja kryzysowa terapeutyczna,
 • Porady pracownika socjalnego,
 • Terapia rodzinna oraz par,
 • Terapia grupowa – Obejmuje następujące grupy:
 • – Grupa psychoedukacyjna dla rodzin i bliskich osób uzależnionych środa godz. 16.30 – 18.00
 • – Grupa terapeutyczna dla rodzin i bliskich osób uzależnionych środa godz. 18.30 – 20.00
 • – Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych czwartek godz. 18.00 – 20.00
 • – Grupa zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych wtorek godz. 18.00 – 20.00

Naszymi największymi walorami są wysokie standardy leczenia, skuteczność stosowanych metod leczenia, oraz zaufanie Pacjentów, empatia, zrozumienie, akceptacja i dyskrecja Pracowników. Do dyspozycji Państwa dedykujemy pracowników merytorycznych stanowiących zespół wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy, zarówno w placówkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych, związanych z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin:

 • 2 lekarzy psychiatrów,
 • 9 specjalistów terapii uzależnień, w tym 5 psychologów,
 • superwizora z listy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • pracownika socjalnego, politologa ze specjalnością pomoc socjalna,
 • pielęgniarki,
 • asystentów medycznych,
 • pracowników administracji.

UWAGA!!! Oferta dla uzależnionych jatrogennie (w przebiegu leczenia innych chorób).

Leczeniem substytucyjnym obejmujemy także osoby uzależnione od leków opiatowych – szczególnie tramadolu (TRAMAL). Substytutem z wyboru jest w tym przypadku SUBOXONE. Ta forma leczenia pozwoli Państwu wyzwolić się z niechcianego i nieplanowanego uzależnienia, bez przykrych doznań, w pełnym poziomie trzeźwości.

PROJEKT „ALKO - TERAPIA” – Leczenie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Projekt „ALKO – terapia” adresowany jest do osób doświadczających problemów związanych z używaniem alkoholu oraz do ich rodzin, które są bezradne wobec choroby osoby bliskiej.

Coraz więcej osób borykających się z problemami związanymi z piciem alkoholu deklaruje chęć częstszych kontaktów z terapeutami i lekarzem.

Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom proponujemy tym osobom możliwość podjęcia odpłatnego leczenia w ramach projektu „ALKO – terapia”. Jest to leczenie ambulatoryjne, które stanowi alternatywę wobec dominującego w Polsce radykalnego podejścia nieuwzględniającego redukcji szkód. Kryteria przyjęć na leczenie
w publicznych placówkach służby zdrowia są często trudne do spełnienia dla osób
z problemem alkoholowym (wymóg całkowitej trzeźwości w chwili zgłoszenia na leczenie). Badania wykazują, ze ok. 8% osób problemowo pijących alkohol jest w stanie spełnić ten wymóg a 92% pozostaje bez oferty leczniczej. Właśnie dla tej większości powstał projekt „ALKO-terapia”.

 

W perspektywie długoterminowej abstynencja od alkoholu jest wartością pożądaną
dla jakościowej poprawy funkcjonowania psychicznego, somatycznego i społecznego osoby,
ale nie jest warunkiem rozpoczęcia procesu leczenia.

 

OFEROWANE RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 

 • Porada diagnostyczna dla osób uzależnionych
 • Porada diagnostyczna dla osób współuzależnionych
 • Badanie psychologiczne
 • Terapia indywidualna
 • Porada kolejna lekarska
 • Interwencja kryzysowa medyczna
 • Interwencja kryzysowa terapeutyczna
 • Porady pracownika socjalnego
 • Terapia rodzinna oraz par
 • Terapia grupowa – obejmująca następujące grupy:
 • Grupa psychoedukacyjna dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
 • Grupa terapeutyczna dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
 • Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych
 • Grupa zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych
 • Warsztaty komunikacji i rozwiązywania konfliktów

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SERDECZNIE