proadax

Zaczynając dzisiaj
tylko kierując się w przyszłość,
możesz pokonać przeszłość.

Wygrywamy wolność
od uzależnienia, by każdy krok w naszym życiu zależał już tylko od nas

 • Eleuteria

  Eleuteria oznacza wolność, wyswobodzenie, które można odnosić nie tylko do zewnętrznego przymusu, zniewolenia czy braku suwerenności. To także wyzwolenie wewnętrzne, poszukiwanie siły do wewnętrznej przemiany, budowania osobistej autonomii, będącej warunkiem samorealizacji.

Aktualności

  • 26 KW. 16

  Blog

  Zachęcamy do odwiedzenia bloga, dostępnego pod adresem http://doktor-yama.simplesite.com/ Autorem bloga jest Marek Wójcik.

  Czytaj więcej →

Leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest możliwe, otwiera drogę do lepszego, godnego życia. Nie będzie w tym życiu miejsca na takie narkotyki i substancje jak: heroina, tramal, kodeina, morfina, fentanyl, marihuana, amfetamina, kokaina, mefedron, pseudoefedryna, clonazepam, inne benzodiazepiny i inne leki. Współpracując z osobą chorą odzyskujemy dla niej to, co w życiu najcenniejsze: siebie i bliskich. Bez użycia chirurgii plastycznej unosimy poziom czoła, likwidujemy zmarszczki z utrapienia, poprawiamy wadę wzroku patrzenia na piękny świat.

Każdy człowiek ma w życiu słabsze dni, podąża czasem niebezpieczną drogą, dokonuje negatywnych wyborów– my to rozumiemy. Ale też jesteśmy pewni, że każdy ma w sobie siłę by zmienić wektor swoich działań. Aby pomóc w odzyskaniu pełnej kontroli nad życiem, prowadzimy leczenie substytucyjne, używając skuteczne leki takie jak: metadon, suboxone, buprenorfina. W Polsce programy substytucyjne, to najskuteczniejsza broń w walce z takimi schorzeniami, jak uzależnienie od heroiny, uzależnienie od opiatów innych, w tym uzależnienie od leków opiatowych, politoksykomania. Dla uzależnionych od innych substancji niż opiaty oferujemy leczenie narkomanii w systemie „drug-free” (skoncentrowanym na abstynencji).

„Dzielna 7” to najstarszy adres w Warszawie pod którym leczy się uzależnienia chemiczne. Łączymy doświadczenie lekarzy i certyfikowanych terapeutów. Bazujemy wyłącznie na EBD („evidence based medicine”). Zaleczenie narkomanii nie jest cudem.

Przekaż 1% naszej organizacji

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

nr konta: Santander Bank Polska 88 1090 1056 0000 0001 3422 4733