Lekarz psychiatra, jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia i Kierownikiem Poradni Leczenia Substytucyjnego.

W Stowarzyszeniu zatrudniony od 2001 r., wcześniej przez 6 lat pracował w Leicester w Wielkiej Brytanii, zdobywając doświadczenie we wszystkich podspecjalnościach psychiatrycznych.

Czynny uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych w Polsce i za granicą

Jest gorącym zwolennikiem i propagatorem leczenia substytucyjnego uzależnienia opiatowego. Od lat walczy o godne i podmiotowe leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Wierzy w siłę pracy zespołowej.