Pedagog specjalny – twórcza resocjalizacja (Pedagogium w Warszawie). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w domu dziecka, świetlicach środowiskowych, szkole zawodowej Don Bosco Youth Centre w Zambii oraz w ośrodku ATD Frimhurst dla ubogich rodzin w Anglii. Od wielu lat związany z Ruchem ATD Czwarty Świat, który walczy ze skrajnym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Praktykuje medytacje łączącą nurty: WCCM i Theravada.