Psycholog, specjalista terapii uzależnień, od 1997 roku pracuje w Stowarzyszeniu Eleuteria, jest Dyrektorem NZOZ Centrum Zdrowia i Wiceprezesem Zarządu  Stowarzyszenia Eleuteria oraz członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień MAR (Medically Assisted Recovery).

Studia psychologiczne ukończyła na UKSW w Warszawie, ponadto podyplomowe studia w zakresie kompetencji naukowo – badawczych w Akademii Naukowo Badawczej Pedagogium, Menedżerskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracji Zdrowiem Publicznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, Studium  Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych.

 

Odbyła wiele szkoleń m.in.

 • Terapia schematu
 • Rozwiazywanie problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych  uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Polityka socjalna w Unii Europejskiej realizowana przez organy samorządowe w Niemczech
  i Holandii ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów uzależnień
  od narkotyków i alkoholu w osób z podwójnym rozpoznaniem w Amsterdamie i Bocholt
 • Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technik diagnozy klinicznej w psychoterapii uzależnień
 • Praca z rodziną z problemem dziecka uzależnionego.
 • Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w:

 • Oddziale psychiatrycznym I Kliniki Akademii Medycznej Szpitala Nowowiejskiego
  w Warszawie
 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  w Warszawie
 • Ośrodku Readaptacyjno –  Rehabilitacyjnym ZG TZN dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej
 • Od roku 2000 prowadzi Gminny Punkt Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta I Gminy Konstancin – Jeziorna

 

Praca dydaktyczna

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wydział Psychologii