• 02 MAR 16

    Zmiana nazwy placówki

    W związku z planem rozszerzenia działalności leczniczej Stowarzyszenia o Poradnię Zdrowia Psychicznego, co wykracza poza leczenie uzależnień, informujemy o zmianie nazwy naszej placówki z NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień na NZOZ Centrum Zdrowia.