Psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień. Od 2018r. pracuje w Stowarzyszeniu Eleuteria, gdzie prowadzi sesje terapii indywidualnej oraz koordynuje przebieg staży w ramach II Modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień od narkotyków. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Odbyła wiele szkoleń, m.in.:

– Realizowanie ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów Konopii „CANDIS”

– Dialog Motywujący

– Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

– Praca z niską samooceną w terapii poznawczo – behawioralnej

– Stosowanie i Interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości (MMPI – 2)

– Niewerbalne formy i metody pracy z pacjentem  uzależnionym

– Terapia Schematów

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała

–  Ośrodku Rehabilitacji  Uzależnionych „DOREN’ im. Berty Trusiewicz w Różewcu pracując metodą społeczności terapeutycznej oraz prowadząc terapię indywidualną i grupową

Prowadzi również zajęcia profilaktyczne i edukacyjne w placówkach szkolnych na terenie Warszawy.