Godziny pracy Poradni:

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00

Cel

 • Leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  w tym mieszanych z udziałem alkoholu i leków
 • Leczenie ukierunkowane na jak najwcześniejsze osiągnięcie abstynencji i jej utrzymanie (tzw. drug free )
 • Pomoc rodzinom i bliskim osób uzależnionych w problemach emocjonalnych i zdrowotnych generowanych przez uzależnienie osoby bliskiej
 • Leczenie zaburzeń pochodnych stresu związanego z narkomanią w rodzinie i jego wpływem na funkcjonowanie tej rodziny

Kwalifikacja pacjentów

Zapisy
Terminy wizyt ustalane są osobiście lub telefonicznie z określeniem dnia i godziny wizyty w godzinach pracy Poradni.

Warunki przyjęcia do leczenia
– ukończone 18 lat
– uzależnienie lub zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki) lub powiązanie rodzinne lub emocjonalne z osobą uzależnioną/zagrożoną uzależnieniem

Etapy realizacji zadań:

 • Diagnostyczny – diagnoza problemowa i nozologiczna
 • Motywacyjny
 • Poznawczy, modyfikujący zachowania, sposób myślenia i postrzegania
 • Rehabilitacyjny (Profilaktyka nawrotów, Rozwój osobisty)

Formy realizacji zadań:

 • Diagnoza i konsultacje psychiatryczne, farmakoterapia
 • Porady i konsultacje terapeutyczne
 • Kierowanie do innych placówek lecznictwa odwykowego (oddziały szpitalne detoksykacyjne, programy substytucyjne, oddziały psychiatryczne, ośrodki dzienne lub stacjonarne rehabilitacyjne)
 • Kwalifikacje osób do korzystania z określonych form terapii w ramach struktur organizacyjnych placówki.
 • Psychoterapia indywidualna
 • Grupy psychoedukacyjne
 • Grupy terapeutyczne
 • Pomoc pracownika socjalnego