Formularz zgłoszeniowy na Konferencję 2019 mogą Państwo znaleźć pod tym adresem Konferencja Eleuteria 2019

Osoby, które zostały zakwalifikowane otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o ostateczne potwierdzenie swojego uczestnictwa. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, po zwolnieniu się miejsca, zostaną poinformowane o tym fakcie we wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Prosimy o rozważne zapisywanie się, mając na uwadze trudności organizacyjne wynikające z rezygnacji osób z udziału w konferencji, zwłaszcza w krótkim czasie przed wydarzeniem. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem 510 430 353 – pozwoli to nam zakwalifikować do udziału osoby z listy rezerwowej.