Formularz zgłoszeniowy na Konferencję 2019 mogą Państwo znaleźć pod tym adresem Konferencja Eleuteria 2019

Osoby, które zostały zakwalifikowane otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o ostateczne potwierdzenie swojego uczestnictwa. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, po zwolnieniu się miejsca, zostaną poinformowane o tym fakcie we wiadomości e-mail lub telefonicznie.