Psycholog, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. Od 10 lat pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień pracując m.in. metodą społeczności terapeutycznej. Współpracowała również z organizacjami, gdzie pomagała kobietom doświadczających przemocy. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu uzależnień. Aktualnie pracuje głównie indywidualnie. W terapii uzależnień bliska jest jej filozofia redukcji szkód rozumiana jako zbiór interwencji mających na celu zmniejszenie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz innych ryzykownych zachowań oraz dialogu motywującego czyli budowanie osobistego zaangażowania w pracę nad uzależnieniem i skuteczne motywowanie do podjęcia decyzji o zmianie.