Pedagog specjalny, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i wspierania rodziny, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Studia ukończył w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu psychoterapii uzależnień odbył w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Oddziale Terapeutycznym dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Od lutego 2023r. pracuje w Stowarzyszeniu Eleuteria, gdzie prowadzi sesje terapii indywidualnej.

Odbył szkolenia w zakresie m.in.:

– Prowadzenia treningu grupowego;

– Pracy za pomocą dialogu motywującego;

– Pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc;

– Treningu Zastępowania Agresji (ART);

– Pierwszej pomocy przedmedycznej.