Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie, doktorantka w Zakładzie Psychologii Wychowania na tym samym Wydziale.

Ukończyła dodatkowe szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz Dialogu Motywującego. Uczestniczyła w dwuletnim szkoleniu zawodowym przygotowującym do pracy z rodzinami pochodzącymi ze środowisk marginalizowanych.

Interesuje się psychologią narracyjną i psychologią rodziny.