Lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Aktualnie związana z Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, gdzie zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych, w szczególności stanów ostrych. Posiada doświadczenie pracy w Oddziale VII Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych Szpitala Nowiejskiego. Na co dzień zajmuję się leczeniem zaburzeń afektywnych, lękowych, psychoz, zaburzeń snu, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Szczególnie interesuje się leczeniem uzależnienia, także osób z „podwójną diagnozą”, oraz współuzależnienia. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, szkoleniach oraz stażach klinicznych.

Ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Już na studiach związana z psychiatrą, była przewodniczącą Koła Naukowego Psychiatrii, współautorka kilku publikacji naukowych związanych bezpośrednio z tematyką uzależnień, jej prace nagradzano zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych konferencjach.

W wolnym czasie oddaje się tworzeniu ceramiki, praktyce jogi, biegom długodystansowym, wspinaczce oraz podróżom, zwłaszcza górskim.