Pedagog, specjalista terapii uzależnień,  od 1993 roku zawodowo związany z osobami dorosłymi zażywającymi środki odurzające oraz ich rodzinami. Przez kilka lat pracował w oddziale detoksykacyjnym, później przez 13 lat w stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym oraz poradniach leczenia uzależnień. Prowadzi treningi asertywności. Posiada tytuł Edukatora HIV/AIDS. Przez 3 lata zajmował się również działalnością dydaktyczną prowadząc zajęcia z psychopatologii uzależnień dla studentów. Od 2003 roku związany jest zawodowo z NZOZ CENTRUM ZDROWIA Stowarzyszenia „Eleuteria”. Jest także konsultantem w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Narkotykowym i ich Rodzin. W latach 1993 – 2018 brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki narkomanii.

W życiu prywatnym, od lat jego pasją jest wędkarstwo, survival, sport oraz sztuka kulinarna.