Psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień przy Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych oraz dodatkowe szkolenia w zakresie terapii uzależnień behawioralnych (w Broku i Konstancinie-Jeziornie). Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Zmiana”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień (krótko i długoterminowych), pracując m.in. metodą społeczności terapeutycznej, wykorzystując także elementy twórczej resocjalizacji oraz prowadząc treningi asertywności. Pracował także grupowo w poradni leczenia uzależnień z osobami uzależnionymi behawioralnie. Aktualnie pracuje głównie indywidualnie w programie leczenia substytucyjnego.

Wolny czas poświęca na biegi przeszkodowe i muzykę.