Lekarz psychiatra, przyjmuje w Poradni Uzależnień dla Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.