Psycholog, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest w trakcie specjalistycznego szkolenia z zakresu terapii uzależnień realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ukończyła dodatkowe szkolenia w zakresie terapii uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkole i w innych placówkach wychowawczych.

Wolny czas poświęca na fitness i kosmetologię.