Godziny pracy Poradni

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00

Cel

 • Poprawa jakości życia poprzez edukację i zmianę stylu życia
 • Dostarczanie wiedzy i pogłębianie świadomości społeczeństwa w zakresie narkomanii, która stała się dzisiaj powszechnym zjawiskiem.
 • Promocja zdrowia poprzez naukę nowych, alternatywnych wobec substancji psychoaktywnych form spędzania czasu.

Formy realizacji

Prowadzenie działalności informacyjnej, profilaktycznej, szkoleniowej poprzez:

 • Prowadzenie grup informacyjno edukacyjnych dla osób zainteresowanych pomocą osobom uzależnionym (rodzice, partnerzy, rodzeństwo, przyjaciele)
 • Organizowanie szkoleń dla terapeutów i lekarzy pracujących na rzecz osób uzależnionych.
 • Organizowanie szkoleń dla różnych środowisk (nauczyciele, straż miejska, policja, kuratorzy sądowi itp.) na temat narkomanii
 • Prowadzenie staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków

Klub pacjenta

 • Koło fotograficzne
 • Kursy komputerowe
 • Aktywizacja zawodowa
 • Terapia zajęciowa

Turnus rehabilitacyjny

Dwutygodniowy turnus sportowo rekreacyjny z programem terapeutycznym w różnych rejonach Polski