Studia z zakresu Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, studia z zakresu Pracy Socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podyplomowe studia z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej ukończyła w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Odbyła wiele szkoleń w zakresie m.in.:

Dialogu motywującego

Narkomanii i Streetworkingu, Instytucji wolontariusza oraz pracy w charakterze wolontariusza ( Praca streetworkera z osobami uzależnionymi od narkotyków Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej)

Pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną od alkoholu

Pracy terapeutycznej z osobą doświadczającą przemocy

Uzależnień behawioralnych

Nowe trendy i sposoby pracy z osobami uzależnionymi

Techniki terapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń odżywiania, Praca nad samooceną u osób z zaburzeniami odżywiania

DBT w terapii zaburzeń osobowości i trudności interpersonalnych

Doświadczenie zawodowe zdobywała:

– w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu dla Warszawy-Wola, prowadząc terapię indywidualną i grupową

– w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Łomży, prowadząc terapię indywidualną i grupową (w ramach stażu certyfikacyjnego)

– w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, prowadząc terapię indywidualną dla mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne, uzależnionych od substancji psychoaktywnych

– w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Warszawie

– w Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej w Warszawie